Atlas de salut mental de l’OMS 2014

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat l’atles de salut mental, de cara a implementar el Pla d’Acció en Salut Mental 2013-2020.

L’OMS va posar en marxa el projecte d’Atles de salut mental el 2000, any en què es va dur a terme la primera avaluació dels recursos disponibles per part dels seus estats membres, des de llavors s’havien publicat actualitzacions en 2005 i 2011. Aquesta versió més recent de l’Atles de salut mental publicada en 2014 proporciona informació actualitzada i s’està utilitzant per mesurar els progressos assolits en l’aplicació del Pla d’Acció sobre Salut Mental per al període 2013-2020 que es basa en els següents principis:

1. Cobertura sanitària universal.
2. Les estratègies i intervencions terapèutiques s’han d’ajustar a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i altres instruments internacionals i regionals de drets humans.
3. Pràctica basada en proves científiques i / o pràctiques òptimes
4. Enfocament que abasti totes les etapes del cicle vital.
5. Enfocament multisectorial, que requereix aliances amb sectors públics com els de salut, educació, ocupació, justícia, habitatge, social i altres.
6. Emancipació de les persones amb trastorns mentals i discapacitats psicosocials, que els permeti participar en la promoció, les polítiques, la planificació, la legislació, la prestació de serveis, el seguiment, la investigació i l’avaluació en matèria de salut mental.

Adjuntem el document per si és del vostre interès.