Cinc gràfics interactius sobre salut i desigualtat social a l’Estat espanyol

Descobreix quines possibilitats tens de gaudir d’una bona o mala salut a partir del teu nivell d’estudis, gènere o classe social.
La salut de la població i la seva distribució entre grups socials té molt a veure amb els anomenats determinants socials de la salut.

Veure article