Compareixença de Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, davant la Comissió de Salut del Parlament.

Compareixença de Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, davant la Comissió de Salut del Parlament per a explicar la situació de l’atenció salut mental a Catalunya i el desenvolupament del Pla Director.  Veure la seva intervenció