Corrupció i frau en el sistema sanitari: quant ens costa i què hi podem fer

La PSM recomana vivament la lectura l’article sobre la corrupció i el frau en el sistema sanitari publicat el 23 de març de 2015 per NoGracias, organització civil independent per a la transparència, la integritat i l’equitat en les polítiques de salut, l’assistència sanitària i la investigació biomèdica.

  • Analitza els motius pels quals el sector de la salut és especialment vulnerable a la corrupció.
  • Descriu els tipus de frau que es donen dins els sistemes de salut.
  • Conclou que, més que en l’existència de corrupció, el problema és la inexistència de sistemes de control dins les organitzacions sanitàries
  • Es pregunta: quines mesures de control de la corrupció caldria implementar per combatre la corrupció dins els sistemes de salut?
  • Segons l’Informe sobre la corrupció en el sector sanitari, publicat per la Comissió Europea l’octubre de 2013, calen tres tipus de mesures anti-corrupció:
  • 1) mesures referides a les polítiques i pràctiques genèriques anti-corrupció (bon funcionament del sistema judicial; polítiques i procediments objectius i transparents per a la licitació de compra pública…) ; 2) polítiques i pràctiques (per exemple determinats sistemes de supervisió) que milloren els sistemes de salut i, indirectament, contribueixen a rebaixar el nivell de corrupció. Aquests dos tipus de mesures, de caire general, són condició necessària, però no suficient, per a lluitar contra la corrupció dins els sistemes sanitaris.
  • Per combatre de forma efectiva la corrupció dins els sistemes de salut, cal afegir-hi un tercer tipus de mesures que tenen a veure amb: 3) polítiques i pràctiques específiques del sistema de salut directament destinades a combatre la corrupció, és a dir, mesures específiques adaptades a les circumstàncies i a la complexitat dels sistemes sanitaris.
  • Finalment, l’article aporta exemples de bones de pràctiques.

Accés a l’article complet