El Congrés dels Diputats debat una iniciativa per crear una estratègia de salut mental per als propers 5 anys

La Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats va debatre el passat dimecres 19 de novembre la Proposició No de Llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, que recull les peticions de la Declaración de Atocha.

El diputat socialista Dr. Martínez Olmos va defensar la Proposició No de Llei, instant el govern a elaborar una Estratègia de Salut Mental per al Sistema Nacional de Salut per al període 2015-2020, sota principis d’universalitat, equitat, eficiència, solidaritat i integració. El Grup Parlamentari Socialista preveu aquesta estratègia dins d’un sistema sanitari públic que garanteixi un enfocament multidimensional de la salut mental, amb una resposta multiprofessional i una orientació assistencial comunitària, amb l’adequada atenció continuada i el suport en l’àmbit domiciliari necessari, i amb prestacions i serveis alternatius a la institucionalització. Conscient de l’actual empobriment terapèutic i la resposta farmacològica com a principal instrument, el Grup Parlamentari Socialista proposa, també, que s’atorgui un paper imprescindible a les intervencions psicològiques i psicosocials i al treball de prevenció.

El Dr. Martínez Olmos va acabar la seva intervenció defensant que l’Estratègia de Salut Mental vagi acompanyada de la necessària dotació de recursos per fer-la possible, tenint en compte les necessitats de recursos humans, la seva adequada capacitació, la participació de la societat i dels pacients i la recerca.

El Grupo de Atocha va presentar la Declaración de Atocha el Dia Mundial de la Salut Mental (10 d’octubre), amb la qual certifica – tal com ja havia alertat l’OMS el 2010- el deteriorament de la salut mental de la població espanyola com a conseqüència de la crisi econòmica, l’injust  augment de la desigualtat social i la condemna d’amplis sectors de la població a la pobresa crònica. La Declaración de Atocha denuncia l’actual estratègia de transformar la malaltia en mercaderia i l’assistència sanitària dels ciutadans en negoci i proposa mesures per redreçar la situació.
La Declaración de Atocha ha estat subscrita per més de 4000 professionals i entitats.

A Catalunya, a iniciativa d’un col·lectiu de professionals i amb el suport de diverses entitats, s’ha creat la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental amb la voluntat d’incidir en la millora de la qualitat del serveis públics i mobilització dels professionals en aquest procés.