“Els interns en règim d’aïllament es queixen de la manca d’assistència en salut mental”

“El Protocol d’Istanbul, tot i el seu caràcter internacional i de ser la principal guia per l’avaluació de persones que al·leguin haver patit tortura i maltractament, és molt poc conegut a Catalunya” assegura Olga Casado, metgessa i membre del Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

Entrevista a la Dra. Olga Salgado