Esquerra Unida i Alternativa exigeix més inversió en prevenció i promoció per a la salut mental

El 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania

La crisi econòmica ha tingut greus conseqüències en l’àmbit social per la majoria dels ciutadans i ciutadanes, i la salut ha estat un dels aspectes de la vida humana que més s’ha vist afectat. Les dades confirmen que l’any 2013, en plena crisi, un 2,6% de la població adulta catalana -prop de 160.000 persones- va ser atès per un problema de salut mental. Els menors d’edat també pateixen l’impacte de la crisi: entorn a 60.000 van ser atesos en centres de salut mental infantil i juvenil el mateix any, i més d’un terç hi acudia per primera vegada.

Veure article