Jornada de debat: Participació ciutadana i de treballadores en el Sistema Sanitari. Parlem dels Consells de Salut

Que és i per què volem participar?
Com podem participar en les polítiques de salut i el control democràtic del Sistema?
Amb quins instruments i quines condicions?

Parlem dels Consell de Salut a tots els nivells i de les Comissions de Sanitat en els centres: Hospitals i Primària. Competències, funcionament, composició, reglament, etc.

Data. Divendres 20 de novembre
Lloc. Sala de Columnes, Rambla Santa Mónica 10.
Horari: de 16 a 20.00 h

Veure programa

Organitza
Sin título 1