Jornada de Tancament Final del PLA DE SALUT MENTAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona organitza el proper dimecres 20 de juliol a les 17.00 h. la jornada de tancament final del Pla de Salut Mental de la Ciutat de Barcelona. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Seu Central Barcelona Activa C/ Llacuna, 162 – 164, està obert a totes les entitats i actors de la salut mental de la ciutat de Barcelona.

La Taula de Salut Mental de Barcelona va iniciar la seva tasca al gener del 2016. El projecte, liderat per la Comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, te com objectiu principal dissenyar una estratègia compartida de ciutat per a la promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció de problemes i persones amb trastorns.

L’Ajuntament vol implicar a totes aquelles organitzacions amb capacitat efectiva d’acció i incidència en salut mental per definir un marc de referència comú.

El Pla tindrà en compte els diferents col·lectius i donarà una especial atenció a la salut mental dels infants i adolescents.

Sin título