La PSM facilita a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya un informe amb preguntes sobre salut mental

Com a resultat de l’acord pres amb els Grups Parlamentaris presents en la reunió de la Plataforma per la Defensa de la Atenció Pública a la Salut Mental a Catalunya (PSM) amb els portaveus de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya el dia 29 d’octubre de 2014 (ERC, PCS, ICV, CUP i C’s), el 14 de desembre de 2014 la PSM va lliurar a la Comissió de Salut del Parlament un document de treball on s’especifiquen una sèrie de preguntes relacionades amb l’estat actual de l’assistència a la salut mental a Catalunya, que, segons l’acord pres, la Comissió de Salut procedirà a tramitar davant del Govern de Catalunya.

Accés al Document de Preguntes a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya

Aquest document ha estat elaborat en base a la tasca del Grup de Treball 1 de la PSM, que d’ençà de la constitució de la PSM ha estat recollint i analitzant “Dades per a la Redacció d’un Informe sobre la situació assistencial de la salut mental a Catalunya”. El seu treball, en continua actualització, queda recollit en els Apunts per la elaboració d’un Informe de la Plataforma per la defensa de l’atenció pública en salut mental a Catalunya.

La documentació presentada a la Comissió de Salut està destinada a observar l’evolució de l’atenció a la salut mental en el decurs dels darrers cinc anys i formula preguntes específiques agrupades en dos blocs temàtics, de 12 preguntes cadascun: El primer bloc gira al voltant de la despesa i finançament de l’activitat assistencial i preventiva en Salut Mental, mentre que el segon bloc entra en el detall de l’activitat assistencial i com es dur a terme.

També podeu consultar altres documents relacionats:

Pregunta del Grup Parlamentari Socialista, per mediació de les Diputades Núria Segú i Marina Geli (3 de novembre de 2014)

Pregunta del Grup Parlamentari ICV-EIA, per mediació de la Diputada Marta Ribas (22 de desembre de 2014)