La PSM, torna al Parlament un any després

La Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental (PSM), ha tornat a comparèixer (15-6-16), davant la Comissió de Salut del Parlament, presidida per la diputada de Junts pel Si, Alba Vergés. En aquesta ocasió, es tractava de presentar l’Informe de situació de la Salut Mental a Catalunya, elaborat per la PSM, a partir de les dades facilitades per l’anterior conseller de salut Boi Ruiz, a instàncies dels diferents grups parlamentaris, després de la darrera compareixença de la Plataforma. En representació de la PSM ha intervingut Àngels Vives, qui ha contextualitzat l’Informe presentat en el marc de les preocupacions i actuacions de la organització, Cesca Zapater qui ha presentat una síntesi de les dades fonamentals que il·lustren la reducció de pressupostos, l’augment d’activitat, la manca d’equitat territorial i altres indicadors posant de manifest l’amenaça a la qualitat del sistema públic en salut mental. En el seu torn, Claudia Vásquez ha ofert el testimoni d’algunes de les dificultats en les que es troben els professionals en l’actual context de retallades i finalment Joan Tremoleda que ha presentat algunes propostes i demandes de suport als diferents grups parlamentaris. A continuació, han pres la paraula els representants dels diferents grups parlamentaris i que han permès, un segon i últim torn d’intervencions per part dels membres de la Plataforma.

parlament

Cal destacar entre el públic, la presència de Pilar Magrinyà, directora general de Planificació del departament de Salut, Miquel Casares, cap de l’Oficina de Relacions Institucionals del conseller de Salut i Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, que han pogut escoltar de primera ma les denúncies, reflexions i propostes de la PSM, possibilitant així, un primer nivell de contacte que fins ara, encara no s’havia produït.  En aquest sentit, cal recordar que la Plataforma, el passat 29 de febrer va sol·licitar una entrevista amb al conseller Toni Comin i encara està pendent de resposta. Des de la Plataforma, valorem molt positivament aquest espai d’intercanvi entre la societat civil i els nostres representants electes, en marc del Parlament de Catalunya.

Per a més informació veure l’Informe presentat en la seva versió complerta i resumida o a través del canal del parlament.