La situació actual en l’àmbit de la salut mental: Retallades i model

Document elaborat per la Plataforma per la defensa de l’atenció pública a la salut mental a Catalunya (versió complerta i resumida), a partir de les dades facilitades per l’anterior conseller de Salut Hble. Sr. Boi Ruiz, en resposta a les preguntes formulades pels diferents grups parlamentaris, després de la compareixença dels representants de la PSM a la Comissió de Salut del Parlament el 29 d’octubre de 2014.

Veure document

Veure resum