Les retallades maten de debò: dades estadístiques i demogràfiques.

Un article del diari Crónica Global del 23 de febrer de 2015 aporta analitza dades sanitàries i demogràfiques oficials i posa de relleu la seva correlació amb l’augment de la mortalitat a Catalunya com a conseqüència de les retallades en sanitat. Només un 78% dels metges de Catalunya reconeixen aquesta correlació, mentre que l’administració oculta informes amb dades rellevants.

Article: Confirmación estadística y demográfica de que “los recortes matan”