Neix la Plataforma per a la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya

El 10 d’octubre passat, i en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, es va presentar a Barcelona la  PLATAFORMA PER LA DEFENSA DE L’ATENCIÓ PÚBLICA EN SALUT MENTAL A CATALUNYA. Aquest moviment neix com una iniciativa de professionals implicats en l’atenció a la salut mental i les addiccions i que compta amb el suport de diverses institucions i col·lectius del sector, i defineix la seva missió en base als següents objectius:

 1. Millorar la informació sobre les conseqüències que estan tenint les reduccions pressupostàries
 2. Vetllar per la qualitat dels serveis públics
 3. Vetllar per unes condicions laborals dignes dels seus treballadors
 4. Promoure la participació i implicació dels professionals de la xarxa

Van prendre la paraula en representació del seu Grup Promotor: Àngels Vives, presidenta de la FCCSM, Regina Bayo-Borràs, presidenta de la Secció de Psicoteràpies Psicoanalítiques de la FEAP, Víctor Martí, director de la FCCSM, Josep Vilajoana, Degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Núria Carrera, Degana del Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya i Núria Cuixart, cap de Programes del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

Àngels Vives va destacar aquesta iniciativa com un acte de responsabilitat i compromís dels professionals amb la seva tasca, per la denúncia de les mancances i per la recerca de propostes de millora.  Va definir l’acte com a transcendent i fundant.

“La Plataforma és un lloc de trobada dels professionals per poder pensar junts i emprendre accions”

Regina Bayo-Borràs va parlar dels antecedents i en particular del moviment creat a Madrid sota el nom de la Declaración de Atocha, iniciativa a nivell d’Estat per a la defensa d’un model d’atenció pública en salut mental.

Víctor Martí va remarcar que aquesta iniciativa té a veure també amb una necessitat, ja expressada per part dels professionals en una altra jornada organitzada per la FCCSM i els col·legis professionals. En aquesta jornada anterior, tots ells van adquirir el compromís per analitzar i donar resposta a les conseqüències de les reduccions pressupostàries a la xarxa pública. Així mateix, per a la constitució del grup promotor, va insistir a fer una crida àmplia i oberta a diferents entitats i col·lectius representants dels professionals, familiars i usuaris.

Pep Vilajoana va destacar la complementarietat necessària  entre els Col·legis Professionals i la Plataforma. En aquest sentit va assenyalar que les Plataformes poden agilitzar el funcionament de les institucions, si són compromeses i transparents. També va assenyalar que millorar les condicions de treball dels professionals és millorar la seva salut i que redundarà en benefici dels pacients que reben els serveis d’aquests professionals.

Per la seva part, Núria Carrera va definir la Plataforma com a eina política contra el retrocés democràtic al nostre país. Va denunciar que la falta d’informació és rellevant i això impedeix donar resposta a moltes de les coses que estan passant. Com per exemple, la caiguda de drets universals.

Finalment, Núria Cuixart va advertir que la crisi atempta contra la responsabilitat i compromís dels professionals. Va denunciar la pressió que, en ocasions, els professionals reben per mantenir-se en silenci. Va apostar per pensar junts i prendre decisions destinades a millorar la qualitat del nostre treball. Va sostenir que, en situacions de crisis (en plural) socials, la infermera que se centra en les persones ajuda a equilibrar i restablir la justícia social.

Ja en el torn obert d’intervencions del públic (90 persones, aproximadament), alguns dels temes que es van tractar són:

 • La necessitat que les entitats de professionals, usuaris i familiars i plataformes ciutadanes en general vagin juntes.
 • Es va fer evident la preocupació per la disminució de la qualitat assistencial en els serveis públics a conseqüència de les polítiques d’ajust pressupostari.
 • L’increment de la demanda en els sectors de població més vulnerables.
 • La manca de dades i indicadors sobre tots aquests aspectes: ràtios de professionals per nombre d’habitants, freqüentació de les visites, etc. i que cal demanar.
 • Es va debatre i contrastar els suports rebuts, com el fet que diferents entitats, per motius diversos, han preferit no donar suport a la Plataforma.
 • La necessitat de tenir eines de formació dels professionals per prevenir el seu burnout.
 • La importància del lloc que ocupa l’APS, també en la salut mental de la població.
 • Es va fer referència a l’atac del model biopsicosocial a nivell sanitari i la seva deriva cap a plantejaments més biocomercials (indústria i venda de productes a tots nivells).
 • Es va insistir en la necessitat d’estar més ben informats sobre la situació actual.
 • Es fa una distinció en el sentit que, la lluita social s’ha de fer des d’una Plataforma entre tots i que, en canvi, la cura dels professionals ens l’hem de buscar nosaltres pel nostre compte.

Presentació Plataforma per la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya, públic

“La transformació del sistema sanitari català s’està desenvolupant enmig d’una gran manca de transparència.”

“La crisi és una oportunitat per repensar el model. No és un tema de recursos; és un tema de distribució de recursos.”

“Amb les retallades i els moments que estem vivim, el professional veu que la feina que fa no és la que voldria fer i se sent desmotivat però al mateix temps, encoratjat a tirar endavant.”

Finalment des del Grup Promotor, es van donar unes darreres informacions:

 • La perspectiva d’una reunió amb els portaveus dels diferents grups parlamentaris a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya (29-10-14).
 • Es recorda que les adhesions al Manifest es poden fer a nivell institucional o personal.
 • Per a aquesta primera edició de la Plataforma, es plantegen tres reunions de treball: 29 d’octubre, 19 de novembre i 10 de desembre. Totes tres seran de 20,30h a 22,00h. La primera d’elles es celebrarà a la seu del Col·legi de Treballadors Socials i la resta, pendent de confirmar el lloc. Les conclusions d’aquesta primera edició de la Plataforma es presentaran en una reunió més àmplia a finals de gener 2015.