Preguntes de la PSM a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya

Presentem a continuació el document de treball que el 14 de desembre de 2014 la PSM va lliurar a la Comissió des Salut de Parlament de Catalunya per tal que aquesta Comissió procedeixi a tramitar davant de la Mesa del Parlament les preguntes sobre salut mental que hi queden reflectides.

Aquest document ha estat elaborat en base a la tasca del Grup de Treball 1 de la PSM, que d’ençà de la constitució de la PSM ha estat recollint i analitzant “Dades per a la Redacció d’un Informe sobre la situació assistencial de la salut mental a Catalunya”. El seu treball, en continua actualització, queda recollit en els Apunts per la elaboració d’un Informe de la Plataforma per la defensa de l’atenció pública en salut mental a Catalunya

 Accés al Document de Preguntes a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya