Presentació

La Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya (PSM) és un moviment assembleari de professionals que, preocupats per les repercussions de les reduccions pressupostàries i l’actual situació de deteriorament de la salut mental, volem incidir en la millora de la salut mental i relacional de la població, vetllant perquè les prestacions públiques tinguin el nivell de qualitat i siguin suficients per assolir els objectius de Salut per a tothom promoguts per la OMS.

Les seves línies de pensament i d’acció es troben reflectides en el Manifest de la Plataforma i la Declaració de Barcelona.

La PSM es va crear a partir de la Declaración de Atocha (Madrid, abril 2014), document fundacional i vertebrador del moviment a estatal en defensa de la millora de l’atenció a la salut mental al qual estem adherits.

L’adhesió a la Plataforma és a títol individual, si bé la PSM compta amb el suport de diferents entitats i col·lectius professionals. Des d’un principi, i implicats des del seu Grup Promotor, la PSM ha comptat amb el suport i col·laboració de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, de diferents Col·legis professionals: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Col·legi Oficial d’infermeres i Infermers de Barcelona i Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, així com d’altres organitzacions professionals: la Federación Española de Asociaciones de  Psicoterapeutas (FEAP), la Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF) i la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).

Posteriorment, altres organitzacions i col·lectius de professionals, familiars i usuaris, han manifestat, també, el seu suport.

Cal destacar l’adhesió de l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN Catalunya) com entitat adherida.