Objectius de la PSM

La Plataforma SM es planteja els següents objectius:

  1. Assolir i mantenir unes prestacions preventives, assistencials i de rehabilitació que tinguin un nivell excel·lent de qualitat i es facin inspirades en un plantejament integral d’atenció bio-psico-sòcio-cultural on la relació interpersonal sigui un eix central.
  2. Potenciar/promoure unes organitzacions assistencials de SM articulades en xarxa amb participació dels professionals assistencials de manera que les prestacions estiguin en consonància amb les necessitats i el model de planificació i contractació que faciliti l’actuació integral.
  3. La millora de les condicions de treball, laborals i organitzatives dels professionals de la salut mental.
  4. Disposar d’uns programes de formació dels especialistes i de tots els professionals que treballen en salut mental alineats amb els objectius anteriors.
  5. Disposar d’un nivell de pressupost destinat a la salut mental que sigui suficient per un país amb el grau de desenvolupament assolit per Catalunya.

Per tal d’arribar a tots aquests objectius, la Plataforma està en disposició de col·laborar amb les diferents organitzacions polítiques, professionals, familiars i d’usuaris, així com la taula del Tercer Sector, i fer-los arribar les seves inquietuds i propostes, així com a les administracions públiques implicades.

També buscarà la col·laboració dels mitjans de comunicació, amb l’objectiu de informar/comunicar a la població general de manera clara i entenedora- sobre les principals preocupacions i temàtiques que s’estan treballant.