Jornada Interna de la PSM. 31 de gener de 2015

El dissabte 31 de gener tingué lloc la Primera Jornada de presentació del treball realitzat per la PSM d’ençà de la seva constitució el mes d’octubre de 2014, des de la Comissió Permanent i els tres grups de treball: Recollida de dades, Comunicació i Pràctiques assistencials. Hi van assistir 53 professionals, que van protagonitzar un ric debat sobre temes d’especial preocupació, com ara l’atenció en Salut Mental del sector infanto-juvenil, amb gran consens sobre la necessitat d’establir mecanismes preventius per potenciar la parentalitat sana; la situació  de residències per Salut mental i les institucions tutelars; el sentiments de culpa i de frustració dels professionals, sensibles a les necessitats dels pacients; la necessitat de tenir molt en compte les connexions entre els condicionaments socials i la salut mental; i la necessitat de refermar vincles amb noves xarxes d’atenció i de suport; així com l’oportunitat d’aprofitar el moment polític actual per influir fent sentir la nostra veu professional.