Resolució sobre Salut mental al Ple de Salut

“Encara que no s’hagi aprovat pels grups parlamentaris, és la primera vegada que queda expressat en un document de “reclamació” al Govern de la Generalitat, i han quedat molt bé expressades algunes de les nostres preocupacions principals. Us animem a llegir-la amb cura… hi són les nostres Principals reivindicacions. Queda palès que volem canvis, transparència i un Consell Assessor més democràtic”.

Veure document